Saturday, October 06, 2007

Nu crezi?

Ce bani? Ce baruri urbane? Ce muzică selectă şi selectivă?

O dimineaţă ca asta, nenică, o cafea caldă şi prea dulce, o ţigară pe balcon, cu soarele ajuns doar până la creştetul copacilor şi frunzele căzând parcă după o neştiută coregrafie.

Cu pielea de găină, poate de la frig, poate de la altceva.