Thursday, February 15, 2007

Scrisoare prin care îmi exprim sentimentele III

Dom' profesor de literaturi şi alte ştiinţe ale graiului meu,

Tocmai m-a năpădit o mare ură faţă de dumneavoastră. Dacă sunteţi liber să vă exprimaţi gândurile într-o clasă cu risc mare de elevi cu pitici pe creier, atunci şi eu pot să zic că aş vrea să vă inserez nişte chişleag cu blană de şinşila direct pe gât. Cum puteţi să afirmaţi că ziua femeii e doar o dată pe an, iar bărbatul le are pe toate celelalte 364? Am sărit ca împuşcată la dumneavoastră şi mi-aţi motivat nesatisfăcător "eh, pe vremea mea, concepţiile erau diferite..." Ce răspuns şoimesc! Mi-aţi închis gura, nu alta. Oare dacă soţia dumneavoastră ar şti ce gândiţi şi v-ar da cu sapaliga în ţeastă, aţi mai avea 364 de zile pe an de care să vă bucuraţi?
..............................................................................................................................................................

No comments: